FANDOM


เซเลอร์มูน is the Thai dub of both the Sailor Moon manga and anime series.

Anime

Censorship

As is custom of other Thai-dubbed anime, all scenes involving female characters wearing swimsuits were censored and blurred. Zoisite and Fish Eye were changed into women.[1]

During the entire second season and for some episodes in the third season, Thai muted the Japanese audio during dialogue to insert their speaking dialogue. This is speculated to occur became Thai did not get the rights to dub some episodes so they just muted the audio when a dialogue part would come up. This only occurred in the R season and some episodes in the S season.

Manga

The Thai version of the Sailor Moon manga was released by Wibunkit Publishing.

Translations

Moon Kingdom

English Name Thai Name
Usagi Tsukino / Sailor Moon / Princess Serenity/ Neo Queen Serenity อุซางิ สึคิโนะ (òo-saa ngí tsu-kí-noh)/ซเลอร์ มูน (say-ler moon) / เจ้าหญิงเซเรนิตี้ /  เนโอควีนเซเรนิตี้
Ami Mizuno / Sailor Mercury อามิ มิซุโนะ (aa mí mí sóo-nó)/เซเลอร์เมอร์คิวรี่ (say-ler-mer kiw rêe)
Rei Hino / Sailor Mars เร ฮิโนะ (ray hí-nó)/เซเลอร์มาร์ส (say-ler mâat)
Makoto Kino / Sailor Jupiter มาโกโตะ คิโนะ (maa goh dtò kí-nó)/เซเลอร์จูปิเตอร์ (say-ler-joo-bpì-dter)
Minako Aino / Sailor Venus มินาโกะ ไอโนะ (mí naa gò ai nó)/เซเลอร์วีันัส (say-ler-wee-nát)
Chibiusa Tsukino / Small Lady / Sailor Chibi Moon อุซางิน้อย (òo-saa ngí-nói)/เซเลอร์ มูน น้อย (say-ler moon nói)
Haruka Tenou / Sailor Uranus ฮารุกะ เทนโอ (haa róo-gà ten oh) / ท่านหญิงน้อย / เซเลอร์ยูเรนัส (say-ler-yoo-ray-nát)
Michiru Kaiou / Sailor Neptune มิจิรุ ไคโอ (mí jì-róo kai-oh)/เซเลอร์เนปจูน (say-ler-nêp-joon)
Setsuna Meiou / Sailor Pluto เซ็ทสุนะ เมโอ (sét-sòo ná may-oh)/เซเลอร์พลูโต (say-ler ploo dtoh)
Hotaru Tomoe / Sailor Saturn โฮตารุ โทโมเอะ (hoh dtaa róo toh-moh è)/เซเลอร์แซทเทิร์น (say-ler-sâet tern)
Mamoru Chiba / Tuxedo Mask / Prince Endymion / King Endymion มาโมรุ ชิบะ (maa moh róo chí bà)/หน้ากากทักซิโด (nâa gàak ták sí doh) /  เจ้าชายเอ็นดิเมี่ยน  /  คิงเอ็นดิเมี่ยน
Chibi Chibi / Sailor Chibi Chibi จิบิจิบิ (jì-bì jì-bì) / เซเลอร์จิบิจิบิ
Luna ลูน่า (loo-nâa)
Artemis อาร์เตมิส (aa-dtày mít)
Diana ไดอาน่า (dai aa nâa)
Sailor Cosmos เซเลอร์คอสมอส

Dark Kingdom

Sailor Quartet

English Name Thai Name
Sailor Pallas เซเลอร์ปารัส 
Sailor Juno เซเลอร์จูโน
Sailor Ceres เซเลอร์เซเรส 
Sailor Vesta เซเลอร์เบสต้า

Kinmoku

English Name Thai Name
Seiya Kou / Sailor Star Fighter เซยะ โค / เซเลอร์สตาร์ไฟท์เตอร์ 
Taiki Kou / Sailor Star Maker ไทคิ โค / เซเลอร์สตาร์เมคเกอร์
Yaten Kou / Sailor Star Healer ยาเทน โค / เซเลอร์สตาร์ฮีลเลอร์ 
Princess Kakyuu / Sailor Kakyuu องค์หญิงคะคิว / เซเลอร์คะคิว

Civilians

English Name Thai Name
Motoki Furuhata ฟุรุฮาตะ โมโตกิ
Unazuki Furuhata ฟุรุฮาตะ อุนาสึกิ
Naru Osaka โอซากะ นารุ 
Gurio Umino อุมิโนะ คุริโอะ

Dark Kingdom

English Name Thai Name
Queen Beryl ควีนเบริล (kween-bày-rin)
Queen Metalia ควีนเมตาเลีย (kween-may dtaa lia)

Makai Tree

English Name Thai Name
Makai Tree ต้นไม้แห่งโลกปีศาจและมนุษย์ต่างดาว
Ali อาลิ
An อัน

Black Moon Clan

English Name Thai Name
Wiseman / Death Phantom ไวส์แมน (wai-maen)
Prince Demande เจ้าชายเดมันด์ (jâao chaai dày-man)
Rubeus รูเบอุส สีแดง (roo-bày-òot sĕe daeng)
Saphir ซาฟีล สีน้ำเงิน (saa feen sĕe nám ngern)
Esmeraude เอสเมรอด สีเขียว (èt-may rôt sĕe kĭeow)

Death Busters

English Name Thai Name
Pharaoh 90 ฟาโรห์ 90 (faa-roh 90)
Mistress 9 มิสเทรส 9 (mít-tây rót 9)
Professor Souichi Tomoe โซอิจิ โทโมเอะ (soh ì-jì toh-moh è)
Kaolinite คาโอริไนท์ (kaa oh-rí-nai)

Dead Moon Circus

English Name Thai Name
Queen Nehellenia เนเฮเลเนีย (nay-hay lay-nia)
Zirconia ซิลโคเนีย (sin-koh nia)
Amazoness Quartet อเมซอนเนส ควอร์เท็ต

Shadow Galactica

English Name Thai Name
Sailor Galaxia กาแลกเซียร์ (gaa lâek sia)
Chaos คาออส (kaa òt)
Sailor Phi เซเลอร์ไฟ (say-ler fai)
Sailor Chi เซเลอร์ไค (say-ler-kai)
Sailor Lethe เซเลอร์เลทเทอร์ (say-ler-lêt ter)
Sailor Mnemosyne เซเลอร์เนโมซิน (say-ler-nay moh sin)
Sailor Aluminum Siren เซเลอร์อลูมินัมไซเรน (say-ler-à-loo mí nam sai-ren)
Sailor Lead Crow เซเลอร์เลดโครว์ (say-ler-lêt kroh)
Sailor Iron Mouse เซเลอร์ไออ้อนเม้าส์ (say-ler ai ôr ná-máo)
Sailor Tin Nyanko เซเลอร์เนียงโกะ (say-ler nia ngá-gò)
Sailor Heavy Metal Papillon เซเลอร์เฮฟวี่เมทัลปาปิยอง (say-ler hay fá-wêe may-tan bpaa bpì-yong)

Gallery

Trivia

References

  1. Censorship gone wild: Thailand’s kids deprived of swimsuits and bare chests - Rocket News 24
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.