FANDOM


Usagi Tsukino là kiếp sau của Princess Serenity và là hiện thân bình thường của Sailor Moon. Đây là nhân vật anime đầu tiên được dựa trên nhân vật manga gốc .