FANDOM


Sailor Tin Nyanko là chiến binh thứ tư của Sailor Animamates . Đây là nhân vật nguyên mẫu được tạo bởi Naoko Takeuchi .