FANDOM


All SAILOR SCOUTS

Solar System Sailor Senshi trong manga

Sailor Senshi (セーラー戦士) là những nhân vật nữ chính trong các series Sailor Moon. Họ cũng được gọi tắt là Senshi

Mô tảSửa đổi

Trước khi biến hình, các Senshi trông giống như cô gái bình thường. Họ sử dụng các vật biến hình để biến thành các cấp bậc Senshi của họ. Sailor Senshi, như nhân vật nữ phép thuật cổ điển, có bản sắc và huyền diệu. Mỗi Senshi có một trình tự chuyển đổi và trao cho mỗi người một bộ đồng phục trong của mình theo màu sắc và kiểu của riêng mình theo cấp bậc sức mạnh nguyên tố; các tinh thể đến từ mỗi người được gọi là "Sailor Crystal". Phụ kiện đôi khi cũng là vũ khí của họ. 

Ngôn ngữSửa đổi

Trong anime và manga, từ "Senshi" được dịch ra là "Soldier". Trong PGSM, manga tái bản, English anime, từ đó cũng dịch ra là "Guardian". Trong DiC English anime, từ "Sailor Scouts" được sử dụng thay cho "Sailor Senshi".