FANDOM


Sailor Lead Crow là chiến binh thứ ba của Sailor Animamates . Đây là nhân vật nguyên mẫu được tạo bởi Naoko Takeuchi .