FANDOM


Sailor Chibi Moon là hiện thân Senshi của Chibiusa Tsukino, là Senshi thứ bảy trong manga. Đây là nhân vật nguyên mẫu được tạo bởi Naoko Takeuchi