FANDOM


Sailor Aluminum Siren là chiến binh thứ hai của Sailor Animamates . Đây là nhân vật nguyên mẫu được tạo bởi Naoko Takeuchi .