FANDOM


Bishoujo Senshi Sailor Moon (manga) là bộ truyện của tác giả Naoko Takeuchi và được xuất bản ở tạp chí Nakayoshi của Kodansha từ năm 1992 đến năm 1997. Bản đầu tiên của bộ truyện có 18 volume và có 52 acts, với volume 11 có 1 truyện ngắn không có trong truyện chính. Từ năm 2003, bộ truyện được tái bản ở Nhật Bản trong một bản mới được biết đến là "Bản làm lại" hay "Shinsouban" (新装版; bản làm mới). Trong bản này, những lỗi sai nhẹ được sửa lại trong các đoạn hội thoại và nét vẽ. Bản mới bao gồm 12 volume (mỗi tập đều được vẽ lại mới) và 60 act và 2 truyện ngắn riêng từ câu chuyện chính.

Bản tiếng Anh được sản xuất bởi TokyoPop ngay sau bản tiếng Nhật. Tái bản của bản tiếng Anh được phát hành bởi Kodansha Comics USA và có 14 volume, bắt đầu xuất bản vào ngày 13 tháng 9 năm 2011, dưới tên gọi mới, "Pretty Guardian Sailor Moon" (tạm dịch: Nữ hộ vệ xinh đẹp Thủy thủ Mặt Trăng).

Naoko Takeuchi còn cho ra mắt 7 quyển artbooks gồm có các bức vẽ trong manga, có cả bản vẽ minh họa lại, tranh đầu mỗi chapter, và có cả hình ảnh khác của các nhân vật.

Sau khi được ra mắt vào năm 2012, và ấn hành vào 4 tháng 8 năm 2013 nhân kỉ niệm lần thứ 2 20 năm, có một thông tin trong tạp chí Nakayoshi số tháng 10 năm 2013 về một bản "Kanzenban" hoàn toàn mới hoặc một bản hoàn thành của Sailor Moon manga. 2 tập đầu tiên sẽ ra mắt cùng một lúc vào ngày 26 tháng 11 năm 2013. Nó sẽ được phát hành 2 lần trong một tháng và kết thúc vào tháng 4 năm 2014.

Người ta còn tuyên bố rằng 2 cuốn artbook sẽ được ra mắt vào cuối năm 2014, và cuốn artbook sẽ bao gồm một bản thêm cho từng quốc gia

Danh sách volume Sửa đổi

Volume Chapters Số trang Ngày phát hành
1

Tiếng Nhật (bản gốc) - Act 1 • 2 • 3 • 4 • 5

192 6 tháng 7 năm 1992
Tiếng Nhật (shinsouban) - Act 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 241 22 tháng 9 năm 2003
Tiếng Anh (bản gốc) - Act 1 • 2 • 3 • 4 • 5 192 1 tháng 12 năm 1998
Tiếng Anh (tái bản), Act 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 240 13 tháng 9 năm 2011
2 Tiếng Nhật (bản gốc)- Act 6 • 7 • 8 • 9 6 tháng 10 năm 1992
Tiếng Nhật (shinsouban) - Act 7 • 8 • 9 • 10 • 11 22 tháng 9 năm 2003
Tiếng Anh (bản gốc) - Act 6 • 7 • 8 • 9 24 tháng 12 năm 1998
Tiếng Anh (Tái bản) - Act 7 • 8 • 9 • 10 • 11 25 tháng 11 năm 2011
3 Tiếng Nhật (bản gốc) - Act 10 • 11 • 12 6 tháng 4 năm 1993
Tiếng Nhật (shinsouban)- Act 12 • 13 • 14 • 15 • 16 23 tháng 10 năm 2003
Tiếng Anh (tái bản) - Act 10 • 11 • 12 21 tháng 5 năm 1999
Tiếng Anh (tái bản) - Act 12 • 13 • 14 • 15 • 16 248 17 tháng 1 năm 2012
4 Tiếng Nhật (bản gốc) - Act 13 • 14 • 15 • 16 • Chibiusa's Picture Diary 6 tháng 7 năm 1993
Tiếng Nhật (shinsouban) - Act 17 • 18 • 19 • 20 • 21 21 tháng 11 năm 2003
Tiếng Anh (bản gốc) - Act 13 • 14 • 15 • 16 • Chibiusa's Picture Diary 14 tháng 9 năm 1999
Tiếng Anh (tái bản) - Act 17 • 18 • 19 • 20 • 21 208 13 tháng 3 năm 2012
5 Tiếng Nhật (bản gốc) - Act 17 • 18 • 19 6 tháng 11 năm 1993
Tiếng Nhật (shinsouban) - Act 22 • 23 • 24 • 25 • 26 22 tháng 12 năm 2003
Tiếng Anh (bản gốc) - Act 17 • 18 • 19 28 tháng 9 năm 1999
Tiếng Anh (tái bản) - Act 22 • 23 • 24 • 25 • 26 1 tháng 5 năm 2012
6 Tiếng Nhật (bản gốc) - Act 20 • 21 • 22 15 tháng 3 năm 1994
Tiếng Nhật (shinzoban) - Act 27 • 28 • 29 • 30 22 tháng 1 năm 2004
Tiếng Anh (bản gốc) - Act 20 • 21 • 22 8 tháng 2 năm 2000
Tiếng Anh (tái bản) - Act 27 • 28 • 29 • 30 10 tháng 7 năm 2012
7 Tiếng Nhật (bản gốc) - Act 23 • 24 7 tháng 6 năm 1994
Tiếng Nhật (shinzoban) - Act 31 • 32 • 33 • 34 • 35 23 tháng 2 năm 2004
Tiếng Anh (bản gốc) - Act 23 • 24 6 tháng 6 năm 2000
Tiếng Anh (tái bản) - Act 31 • 32 • 33 • 34 • 35 11 tháng 9 năm 2012
8 Tiếng Nhật (bản gốc) - Act 25 • 26 • 27 • 28 2 tháng 11 năm 1994
Tiếng Nhật (shinzoban) - Act 36 • 37 • 38 • 39 23 tháng 3 năm 2004
Tiếng Anh (bản gốc) - Act 25 • 26 • 27 • 28 5 tháng 12 năm 2000
Tiếng Anh (tái bản) - Act 36 • 37 • 38 • 39 30 tháng 10 năm 2012
9 Tiếng Nhật (bản gốc) - Act 29 • 30 • 31 • 32 6 tháng 2 năm 1994
Tiếng Nhật (shinzoban) - Act 40 • 41 • 42 • 43 • 44 23 tháng 4 năm 2004
Tiếng Anh (bản gốc) - Act 29 • 30 • 31 • 32 17 tháng 4 năm 2001
Tiếng Anh (tái bản) - Act 40 • 41 • 42 • 43 • 44 29 tháng 1 năm 2013
10 Tiếng Nhật (bản gốc) - Act 33 • Chibiusa's Picture Diary 6 tháng 6 năm 1995
Tiếng Nhật (shinzoban) - Act 45 • 46 • 47 • 48 • 49 21 tháng 5 năm 2004
Tiếng Nhật (bản gốc) - Act 33 • Chibiusa's Picture Diary 10 tháng 7 năm 2001
Tiếng Anh (tái bản) - Act 45 • 46 • 47 • 48 • 49 26 tháng 3 năm 2013
11 Tiếng Nhật (bản gốc) - Lovers of Princess Kaguya • Casablanca Memory 6 tháng 7 năm 1995
Tiếng Nhật (shinzoban) - Act 50 • 51 • 52 • 53 • 54 23 tháng 6 năm 2004
Tiếng Anh (bản gốc) - Lovers of Princess Kaguya • Casablanca Memory 15 tháng 10 năm 2001
Tiếng Anh (tái bản) - Act 50 • 51 • 52 • 53 • 54 7 tháng 5 năm 2013
12 Tiếng Nhật (bản gốc) - Act 34 • 35 • 36 6 tháng 9 năm 1995
Tiếng Nhật (shinsouban) - Act 55 • 56 • 57 • 58 • 59 23 tháng 7 năm 2004
Tiếng Anh (bản gốc) - Act 34 • 35 • 36 16 tháng 3 năm 1999
Tiếng Anh (tái bản) - Act 55 • 56 • 57 • 58 • 59 2 tháng 7 năm 2013

Ngoại truyệnSửa đổi

Thư viện ảnhSửa đổi

Xem: Bishoujo Senshi Sailor Moon (manga) - Gallery