FANDOM


Galactica Cry
ギャラクティカ・クライ
Gyarakutika Kurai
Wykonany przez: Sailor Tin Nyanko, Sailor Mitis Kerokko; Sailor Phi, Sailor Chi, Sailor Theta
Pierwsze użycie w:
Sera Myu: Eien Densetsu

Galactica Cry (pl. Krzyk Galaktyki) – atak grupowy użyty przez członków Galaktyki Cieni w musicalach.

W musicalu Eien Densetsu został użyty przez Sailor Tin Nyanko i Sailor Mitis Kerokko przeciwko Zoisite i Kunzite, którzy zwrócili się przeciwko Sailor Galaxii. Shitennō skutecznie skontrowali ten atak.

W musicalu Eien Densetsu (Kaiteiban) i Shin Densetsu Kourin atak ten wykonały Sailor Phi, Sailor Chi oraz Sailor Theta. W obu musicalach użyły go przeciw Królowej Beryl, kiedy ta zwróciła się przeciwko Sailor Galaxii. Miał na nią niewielki wpływ, jednak zginęła z ręki Sailor Galaxii, która zabiła także swoje trzy podwładne za ich niepowodzenie.